najem sodobnega klicnega centra

Lastni sodobni klicni center je namenjen za stalno dejavnost

Če se odločate najeti sodobni klicni center ali morda ustvariti lastnega, je odločitev vsekakor dobra. To zagotovo vedo povedati tudi podjetja, ki so se že odločila za tovrstno storitev. Pred vami pa je seveda pomembna naloga. Ali se boste torej raje odločili za najetje zunanjega kontaktnega centra ali boste ustvarili povsem svojega. Ne glede na to, kako se boste odločili, se morate zavedati, da vam obe vrsti lahko prinašata tako prednosti kot tudi slabosti.

Za lasten sodobni klicni center je na primer primerno, da je ustvarjen za stalno dejavnost, in to ne glede na to, ali gre za neposredno oziroma direktno prodajo po telefonu ali pa le za dogovarjanje sestankov za prodajalce na terenu. Telefonska prodaja je torej lahko le učinkovito dopolnilo ali pa stalna dejavnost, edini in osnovni ali pa le dopolnilni prodajni kanal.

 

Za sodobni klicni center je lahko značilno, da deluje samo ad hoc oziroma projektno

Ena od možnosti, ki je na sploh značilna za sodobno zasnovane kontaktne centre, je tudi ta, da lahko delujejo samo ad hoc oziroma projektno. V tem primeru torej sodobni klicni center ni stalno delujoč.

Tudi takšna oblika delovanja za lastnika prinaša tako prednosti kot tudi slabosti. Največje prednosti so na primer, da ni stalnih stroškov, stroški opreme ter prostora, morda nižji stroški za izvajalsko ekipo zaradi davščin. Za takšno delo lahko namreč zaposlite študente ali pa mlajše upokojence.

Slabosti, ki jih daje sodobni klicni center ad hoc, pa so na primer nenehno iskanje in težko pridobivanje naročil, morebitne težave pri omogočanju ekipe, vsakokratno usposabljanje novih članov ekipe.

 

Kakšna oblika klicnega centra se torej najbolj splača za vaše podjetje

Morda smo vas z različnimi oblikami, ki jih ponuja sodobni klicni center, samo še zmedli. A v resnici je lahko vsaka oblika za vas najboljša. Upoštevati morate, kaj si vi kot podjetje oziroma lastnik podjetja najbolj želite glede na svoje potrebe.